Lauri Merikallio on avainhahmoja lean-ajattelun sekä allianssi- ja muiden yhteistoiminnallisten toteutusmallien juurruttamisessa Suomen kiinteistö- ja rakennusmarkkinoille. Juha Salmen Rakennuslehden Vaikuttaja-sarjaan kirjoittamassa jutussa Merikallio patistaa alan osapuolia tulemaan ulos poteroistaan.

”Kyräilevät asenteet ovat lujassa. Valitettavan usein olen joutunut todistamaan ylväiden juhlapuheiden ja käytännössä esiintyvän epäkunnioituksen välistä ristiriitaa. Luottamuksen rakentamisessa taitaa sittenkin mennä vähintäänkin yksi sukupolvi”, Vison Oy:n peruustajaosakas Lauri Merikallio toteaa.

Perinteistä rakentamisen mallia Merikallio vertaa pelikenttään, jossa rahasäkki on levitelty pitkin kenttää ja peli koostuu tiukoista taklaustilanteista siellä täällä. ”Fiksumpaa olisi laittaa rahasäkki maalin taakse, jolloin kaikki potkivat yhteen maaliin. Kaveria on pakko auttaa, jotta maalin takana häämöttävästä rahasäkistä olisi mahdollisimman paljon jaettavaa.”

Merikallion mielestä rakennusalalla on paljon opittavaa laivanrakennus- ja autoteollisuudesta, varsinkin modulaarisuuden hyödyntämisessä.

Tuottavuus paranee, kun virtaus nopeutuu

”Helposti juutumme selittelemään, että rakennukset ovat erilaisia ja uniikkeja. Vähemmälle huomiolle jää se, että meillä on rakennuksissa on paljon toisteisia tiloja ja työvaiheita, aivan kuten autoissa ja laivoissa. Mitä paremmin saamme eri työvaiheet rytmittymään ja virtaamaan, sitä tehokkaammaksi toiminta tulee.”

”Työmailla pitää olla huolestuneita siitä, miksi tietyssä tilassa ei ole kukaan töissä tai siellä on kerralla liian monta säätäjää. Pitää vakioida työtä ja pienentää eräkokoa, sitähän se tahtituotanto viime kädessä on.”

”Työvoiman kierto nopeutuu ja tarve vähenee. Prosesseista tulee vähemmän yksilösidonnaisia. Modulaarisuus ja suurempi esivalmistus auttavat luomaan parempia työskentelyolosuhteita”, Merikallio toteaa.

Läpimenoaikojen lyhentäminen on Merikallion mielestä tärkeää, mutta hän puhuu mieluummin systemaattisen nopeuden parantamisesta. ”Kun hukka ja turha työ minimoidaan, myös pääoman kierto nopeutuu. Tämä houkuttelee myös globaalisti operoivia sijoittajia ¬– eikä pelkästään kiinteistösijoittajia – panostamaan rakennusmarkkinoihin”, Merikallio uskoo.

Kiristyvät ympäristövaatimukset tuovat Merikallion mukaan tuottavuusajatteluunkin koko ajan uutta kulmaa ja kehittämishaasteita. ”Kun kaikkien osaaminen on riittävän ajoissa käytettävissä, pystymme toimimaan fiksummin myös ympäristön kannalta. Ympäristövaatimuksiin vastaamisessa auttaa myös se, että lean-ajattelun myötä kaikki turha jää tekemättä.”

Lue koko artikkeli Rakennuslehdessä

 

Share This