Yli 20-vuotisen nousujohteisen uran Swecossa tehnyt Maija Jokela aloitti hiljattain Ramboll Finland Oy:n toimitusjohtajana. Juha Salmen Rakennuslehteen kirjoittamassa jutussa Jokela korostaa huolellisen suunnittelun, kokonaisuuksien hallinnan ja vastuullisuuden merkitystä projektien ja yritysten johtamisessa.

”Ympäristövastuuseen liittyvän ilmastonmuutoksen torjunnan pitää olla kaikkien yritysten agendalla. Rakennus- ja suunnittelualalla on valtava rooli siinä, minkälaisessa yhteiskunnassa elämme tulevaisuudessa. Tämänkaltainen vastuullisuus motivoi varmasti myös nuorempia sukupolvia”, Jokela uskoo.

”Olen pyrkinyt sisäistämään YK:n päättämät kestävän kehityksen 17 tavoitetta ja pohtinut, mitä voin tehdä niiden toteutumisen eteen työelämässä ja vapaa-ajalla. Kerron pohdiskelustani avoimesti myös sosiaalisessa mediassa.”

Diversiteetti liittyy luonnon monimuotoisuuteen, mutta se koskee Jokelan mukaan myös työyhteisöjä ja niiden rakennetta. ”On rikkaus tehdä yhteistyötä eri aloilta ja kulttuureista tulevien, eri ikäisten ihmisten kanssa”, Jokela tähdentää.

Jokelan johtama Sweco joutui myrskyn silmään Länsimetron ensimmäisen vaiheen viivästymisen yhteydessä. ”Se oli kovaa aikaa kaikille hankkeessa mukana olleille. Monien paineensietokyky ja jaksaminen oli koetuksella.”

”Toisaalta oli upeaa nähdä, miten tiimi saatiin toimimaan poikkeuksellisen haastavassa tilanteessa. Rivit tiivistyivät, vaikka jouduin ilmoittamaan, että kesälomat on peruttu. Saimme arvokasta kokemusperäistä oppia, jota on pystytty hyödyntämään hienosti edenneessä toisessa vaiheessa”, Jokela korostaa.

”On oltava kykyä kuunnella muita ja rohkeutta tehdä vaikeita päätöksiä”

Yksi Länsimetron opetuksista on Jokelan mukaan se, että varsinkin julkisissa hankkeissa pitää osata kertoa paremmin päättäjille, mihin tarkkuustasoon ensimmäiset kustannusarviot perustuvat. ”Haarukka olisi parempi kuin yksi eksakti summa. Ja on myös kerrottava avoimesti riskitekijät, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi hankkeen sisältöön ja samalla kustannuksiin.”

”Suurin osa hankkeiden ongelmista johtuu siitä, että kokonaisuutta ei ole ymmärretty oikein, sitä ei ole määritetty oikein tai sitä ei osata ohjata oikein. Hankkeen kaikkien osapuolten olisi ymmärrettävä hankkeen elinkaari: mitä missäkin vaiheessa tapahtuu ja miten oma panokseni vaikuttaa muihin”, Jokela painottaa.

Kokonaisuuksien hallinnassa ­ ja johtamisessa ylipäätään tarvitaan Jokelan mukaan kykyä kuunnella muita ja tajuta niiden toimintalogiikat. On myös oltava rohkeutta tehdä vaikeitakin päätöksiä.

Jokela on huolissaan siitä, että rakentamistaloutta ei enää opeteta samassa mittakaavassa kuin hänen opiskellessaan. Esimerkiksi Aalto-yliopistossa sitä ei voi enää ottaa pääaineeksi. ”Tekninen insinööriosaaminen on valtava tärkeää, mutta tarvitaan myös riittävä ymmärrys hankkeen kokonaislogiikasta ja taloudellisista realiteeteista.”

Rakennuslehden tilaajille tarkoitettu artikkeli kokonaisuudessaan

Teksti:  JUHA SALMI

Kuva:   JUSSI HELTTUNEN

Share This