Käytämme viestinnässämme sosiaalisen median eri kanavia. Niiden avulla tavoitamme tuhansia kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaisia. Välitämme heille alan kehitystä koskevia uutisia ja tutkimustietoa sekä osallistumme aktiivisesti alaa koskevaan keskusteluun.

Liity mukaan sosiaalisen median verkostoomme. Löydät meidät esimerkiksi

Twitteristä

LinkedInistä

Facebookista

Instagramista

Suunnittelemme ja toteutamme verkkosivuja ja -viestintää yrityksille ja yhteisöille sekä erilaisille tutkimus-, kehitys- ja viestintäprojekteille. Verkkoviestinnässä toimimme tiiviissä yhteistyössä AE Partners Oy:n kanssa.Esimerkkejä toteuttamistamme verkkosivuista:

Share This